Junioritekniikkatalo -sijoitukset

Sijoittajajan nimi
Aalto Lukas
Adriano Afonso
Andersson Mattias
AutoKopa KY
Berg Eija
Berg Iida-Maria
Berg Joni
Berg Juha-Matti
Berg Jussi-Esko
Berg Matti
Berg Mika
Berg Mikko
Berg Suvi-Maria
Berg Timo
Berg Tuomas
Björkman Jarno
Ek Anna
Grönvall Aarre
Ha-tek OY
Haataja Olavi
Hakasalo Jussi
Hanhisuanto Esa
Happonen Julius
Hietanen Janne
Hildén Petri
Huhtala Eemeli
Huusko Elle
Huusko Jussi
Huusko Kalle
Huusko Keijo
Huusko Kimmo
Huusko Maria
Huusko Seija
Huusko Taimo
Hyväri Mika
Hyvärinen Jukka Pekka
Isännöintipalvelu JP Louste Oy
Isännöintipalvelut Korkiakoski Oy
Jaakkola Ahti
Juopperi Antti
Juntikka Eija
Juntikka Jalmari
Juntikka Jarmo
Juntikka Tiia
Juntikka Tytti
Kalermo Markku
Kaniin Päivi
Kari Camilla
Kemin Kate OY
Kemi Petankki
Kemin Varaosa OY
Kiviharju Mikko
Kokkonen Reijo
Konetyö J Maihkila
Koski Esko
Koski Sirkka
Kultaoptiikka S & V Kemppainen KY
Kurkela Piia
Kyntömaa Katri
Kähkönen Jani
Kähkönen Kyösti
Kähkönen Lea
K-Market Lautia
Lamsijärvi Juha
Louste Henri
Maunu Tero
Miinala Satu
Montonen Henri
Myllymäki Jari
Mäki-Jokela Eero
Niemelä Henri
Nisula Heli
Nisula Markku
Oksala Janne
Oksala Markku
Paananen Erkki
Peperiosasto 41
Pennanen Jarkko
Pennanen Juuso
Perttula Jani
Pizzeria Captain
Pyyra OY
Pyöräosa Keinänen OY
Rasimus Risto
Ruotsalainen Pirkka
Räihä Aleksi
Räihä Tuukka
Räisänen Ilkka
Räisänen Merja
Räisänen Miia
Rönkä Jesse
Rönkä Veeti
Salmela Tuomo
Sarajärvi Jani
Sauvola Pekka
Seitamaa Jyrki
Seitamaa Jussi
Seitamaa Mikko
Speedline - Husky
Strömsten Patrik
Sählyseniorit 
Tainio Markku
Tainio Teemu
Talonrakennus JP Mikkola OY
Tapio Anne
Tiilikainen Suvi
TJ Pelti OY
Tornion Pallo 47
TUL:n Lapin Piiri
Tähtö Jarmo
Uimaniemi Aleksi
Uimaniemi Antti
Uimaniemi Ville
Vallli Kauko
Viitala Timo
Virtala Lauri
Ylikotila Kari

.